P1    Współczesny symbol anarchii czyli niechęci do podporządkowania się ogólnie przyjętym zwyczajom, zasadom i przepisom. Wyraża bunt wobec aktualnie panujących monarchii i przywódczych grup społecznych. Symbolizuje nie zgadzanie się z panującym ładem, ustrojem i warunkami życia.

 


   P2       Pacyfa - Międzynarodowy symbol ruchu pokojowego, dążenia do pełnej niezależności i wolności narodów i jednostki w społeczeństwie. Znak wywodzący się z amerykańskich ruchów pacyfistycznych. Jest wyrazem buntu przeciw przemocy  i narzucania siłą norm i przepisów ograniczających wolność duchową człowieka, wolność słowa lub wyznania .

 


         - Zdolności nadprzyrodzone         - Miłość                      - Charakter

        - Wojna                                    - Magia                       - Medytacja

         - Podróże                                - Płodność                    - Religia

        - Sukces i Bogactwo                  - Szczęście                   - Zdrowie   

      - Symbole współczesne                - Doskonałość