B-1    Talizman wojenny -  kabalistyczna tarcza magiczna chroniąca od cierpień i ran dająca bezpieczeństwo w walce i w czasie służby zbrojnej.  Pomocny przy unikaniu zemsty i omijaniu pułapek. Rozwija zdolności taktyczne.

 

          


 B-2      Topór  -  Symbol wojowniczości, władzy,  godności, symbol pioruna jako boska ręka sprawiedliwości , jako amulet chroni przed wrogami , pomaga w zachowaniu pozycji społecznej i uzyskania przywilejów.

 

          


  B-3     Pantalpha - Znak rozpoznawczy Pitagorejczyków. Jest symbolem umysłów ścisłych i matematycznej wiedzy , jako talizman pomaga rozwijać jasność umysłu. Pomaga w beznadziejnych i zawiłych przypadkach losowych. Umieszczone na nim litery oznaczają słowo  zwyciężysz.

 

        


  B-4      Khanda - Symbol  sikhijski dwóch zakrzywionych mieczy , sztyletu o dwóch ostrzach . Jest symbolem cnoty wojskowej , wierności  przyjętym raz  ideom, nieugiętości i niezłomności , siły charakteru Przedstawia dwie moce: materialną i duchową.

 

            


 B-5       Boskość i niezależność - Uniwersalny symbol dalekiego wschodu i państw arabskich, wyrażający najwyższe umiłowanie wolności i niezależności, oraz gotowość do walki w imię wolności.

 

           


         - Zdolności nadprzyrodzone         - Miłość                      - Charakter

        - Wojna                                    - Magia                       - Medytacja

         - Podróże                                - Płodność                    - Religia

        - Sukces i Bogactwo                  - Szczęście                   - Zdrowie   

      - Symbole współczesne                - Doskonałość