A-1        Krzyż Celtycki   -    Ukazuje oparcie się świata na krzyżu chrześcijańskim, miało to wyróżnić dany krąg społeczny i kulturalny spośród innych,
ukazując ja jako cywilizację wyższą, dający wizje i oświecające natchnienie.
Należy się z nim obchodzić z szacunkiem aby nie przekroczyć granicy świata zza której nie łatwo jest wrócić.

         


 Rozmiar: 6121 bajtów

  A-2          Prognosticon  -  Starogrecki krąg magiczny służący do porozumiewania się  z zaświatami i przepowiadania przyszłości.
Jako talizman służy do rozwijania podświadomości i intuicji pomaga wyzwolić w sobie zdolności nadprzyrodzone.
Pomaga rozwijać wyobraźnie i poznawać samego siebie.

          


                             

   A-3       Pieczęć Salomona - Sześciokąt wyobrażający porządek świata, z dwóch trójkątów świata wyższego i niższego.
 Oznacza mądrość i wszechwiedzę.
 Ma pomagać we właściwym wyciąganiu wniosków, oświecać, prowadzić.

 


 

         - Zdolności nadprzyrodzone         - Miłość                      - Charakter

        - Wojna                                    - Magia                       - Medytacja

        - Podróże                                 - Płodność                    - Religia

        - Sukces i Bogactwo                  - Szczęście                   - Zdrowie   

      - Symbole współczesne                - Doskonałość