M1   Tao - Symbol filozofii i nauki taoizmu -  Prawej drogi życia noszony jako symbol wyraża harmonię i mądrość życia  podobnie ja k Yin-Yang. Jest jednocześnie przypomnieniem i przestrogą  że wszelkie dobro zostanie nagrodzone, a zło ukarane przez los. Wyraża równowagę w naturze i całym wszechświecie, daje mądrość życiową.

 


   M2   Magiczny Pentakl Salomona -  Służy rozwijaniu intelektu i wszelkich uzdolnień. Rozbudza i wzmacnia inteligencję, zdolności dedukcji, ułatwia właściwe wyciąganie wniosków, pozwala łatwiej przyswajać wiedzę, zrozumieć problemy zawiłe. Pomocny w czasie nauki, dający jasność umysłu, siłę i moc przekonywania w dyskusjach.

 


   M3   Sęp - Strażnik starożytnego Egiptu. Obrońca zdobytych przywilejów i miejsca w hierarchii społecznej. Jest przewodnikiem duchowym i symbolem duszy ludzkiej. Użycza siły woli w przemianie na lepsze, powoduje przemianę złych cech charakteru w twórczą siłę życia. Daje moc ducha i wiarę w siebie.

 


   M4   Dżed - Symbolicznie wyraża trwanie, wieczność, stałość i oparcie. Kolumna Dżed jest też symbolem powiązania nieba i ziemi i kojarzona z osią kosmiczną. Wyraża to niejako silną moc przetrwania i zachowania na wieczność nie tylko życia, ale i wszystkich efektów pracy myśli ludzkiej.

 


   M5   Kalendarz Aztecki - Kamień słońca wielki ołtarz ku chwale życia z symbolami astrologicznymi. Kalendarz ten uznaje się za symbol przemijania czasu i nie przemijalności odwiecznych prawd życiowych. Symbol refleksji i konieczności zastanowienia się często nad swoim postępowaniem .

 


   M6   Fanes - Mitra, greckie bóstwo czasu w kręgu mandali zodiakalnej, symbol kosmicznego ładu i porządku właściwego następstwa kolejnych zjawisk w odpowiednim momencie czasu. Jako talizman daje czas pozwalając harmonijnie powiązać odpowiednie procesy, zjawiska i wykonywane czynności. Daje uspokojenie i czas do namysłu, pomaga odpocząć. Symbolizuje odradzanie, reinkarnację czyli nowe życie.                            

 


   M7   Magiczny węzeł długowieczności -  Symbol filozoficzny ukazujący wieczną wędrówkę duszy ludzkiej, która zawsze wraca przez kręte dróżki wszechświata do czasu narodzin - symboliczna -wieczna droga, która żyjącym daje nadzieję na długie życie i nawet po śmierci powrót do świata żywych. Symbol wiecznej i niezmiennej prawdy życiowej.

 


   M8   Drzewo mądrości świata - Symbolizuje pokonanie śmierci, wieczne odradzanie. Wyobraża drzewo kosmiczne, które powstając z wiedzy narodziło wszechświat, uporządkowało chaos. Przywraca równowagę, daje ciągle nowe siły duchowe. Służy jasności umysłu , mądrości, przyczynia się do postępów w nauce. Odwieczny atrybut bogów jako symbol najwyższej wiedzy i wtajemniczenia.

 


         - Zdolności nadprzyrodzone         - Miłość                      - Charakter

        - Wojna                                    - Magia                       - Medytacja

         - Podróże                                - Płodność                    - Religia

        - Sukces i Bogactwo                  - Szczęście                   - Zdrowie   

      - Symbole współczesne                - Doskonałość