L1    Budda Sakyamuni - Faktyczny założycie buddyzmu. Budda jest wszystkim co głosi buddyzm. noszenie tej figurki stanowi akt oddania się w opiekę tej religii . Dążenie do stanu Buddy pomaga przezwyciężać niebezpieczeństwa  i przeszkody w osiągnięciu celu.

 


  L2    Sai Baba - Symbol zjednoczenia wyznań w imię pokoju i rozwoju duchowego ludzkości opartego na wzajemnej tolerancji, jako emblemat kroczenia odwieczną drogą pewności . Rozkwitający kwiat lotosu symbol rozwoju duchowego - otaczany przez symbole największych religii  świata i symbole świętego ognia dającego moc.

 


  L3    Ręce Boga – Prasłowiański krzyż - ideogram oznaczający pojęcie Boga  najwyższego, wyrażający najwyższą boskość w aspekcie słoneczno- ognistym i władczo – opiekuńczym. Jest symbolem mocy wszechogarniającej . Symbol ten wyraża wiarę w moc boską  o oddanie się jej w opiece.

 


  L4   Krzyż Maltański – Znak bożej opieki i pomyślności, znak rozpoznawczy zakonu Braci Maltańskich, niosących pomoc i ratunek biednemu światu. Uznawany za symbol gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim  którzy jej potrzebują. Symbol oddania prawdzie, szczerych intencji i uczynności.

 

 


  L5   Heksagram – Gwiazda Dawida – obok pentagramu najpopularniejszy znak magiczny – symbol świata widzialnego i niewidzialnego, oznacza statyczną równowagę między przeciwnościami. Od  XVII wieku symbol judaizmu, królów Izraela i Judy.

 

 


  L6   Adonai – Najwyższe dobro jedyna prawda. Symbol hebrajski zawierający w swoim znaczeniu wszystkie określenia Boga jako najwyższej prawdy i mądrości. Wieniec promieni wyraża boski blask dobroci, który ma promieniować dookoła symbolu.

 

 


   L7  Wiara. Nadzieja. Miłość. – Symbol chrześcijański – wyraża aureolę, atrybut jedynie Chrystusa i Maryi – silnej wiary i prawdy. Krąg świetlistych promieni symbolizuje boskie światło które daje nadzieję, oświeca, wskazuje drogę, prowadzi poprzez przeszkody do raju. Symbol miłości Boskiej – ma wzbudzać w sercach ludzkich miłość do wszystkiego, co stworzył Bóg.

 


   L8   Gwiazda Ducha Świętego – Znak chrześcijański ukazujący symbolicznie złożoność prawd wiary, nauki boskiej i życia ziemskiego. Trzy splecione trójkąty ukazują  że Duch Święty jest nierozerwalną częścią Trójcy Świętej, która opieką otacza wszystko (zamyka w „wewnętrznym kole nieskończoności”) a jej moc i blask rozchodzi się we wszystkich kierunkach oświetlając umysły ludzkie.

 


   L9   Chrześcijański symbol Trójcy Świętej  -  wyrażający siłę, piękno i mądrość boską mającą wpływ na życie ludzkie ukazane jako trójkąt czyli trzy fazy życia :narodziny, dojrzałość i śmierć. Symbol ma sprzyjać właściwemu rozwojowi ducha pod wpływem i opieką Trójcy Świętej.

 

 


   L10   Chrześcijańska gwiazda odrodzenia – Symbol nadziei pomagający uwierzyć w siebie, dać siłę do ponownego działania, odnalezienia celu, motywacji do dalszego działania i sensu życia. Ma przynieść pogodę ducha, zmianę charakteru na lepsze. Służy przemianie i wytrwaniu w nowych postępowaniach.

 

 


         - Zdolności nadprzyrodzone         - Miłość                      - Charakter

        - Wojna                                    - Magia                       - Medytacja

         - Podróże                                - Płodność                    - Religia

        - Sukces i Bogactwo                  - Szczęście                   - Zdrowie   

      - Symbole współczesne                - Doskonałość